İnsan Kaynakları Politikası

1. Giriş

Firmamız, insan kaynaklarına verdiği değeri, çalışanlarımızın potansiyelini en üst düzeye çıkarmaya yönelik bir taahhüt olarak görmektedir. Bu politika, şirket kültürümüzü şekillendiren temel prensipleri ve çalışanlarımıza sunduğumuz değerleri yansıtmaktadır.

2. Çalışan Hakları ve Adalet

Firmamız, her bir çalışanın temel haklarına saygı gösterir ve herkesin eşit fırsatlara sahip olduğunu benimser. Hiçbir ayrımcılık kabul edilemez ve her çalışanın adil bir muamele görmesini sağlamak için çaba gösterilir.

3. Eğitim ve Gelişim

Çalışanlarımızın bireysel ve profesyonel gelişimine yatırım yapmak, şirketimizin başarısının anahtarıdır. Eğitim programları ve sürekli öğrenme fırsatları ile çalışanlarımızın beceri setlerini genişletmelerine ve kariyer hedeflerine ulaşmalarına destek oluruz.

4. Performans Değerlendirmesi ve İlerleme

Her çalışanın performansını değerlendirmek, şirketimizin başarılarına katkıda bulunanları ödüllendirmek ve gelişim alanlarını belirlemek amacıyla düzenli performans değerlendirmeleri yapılır. Bu değerlendirmeler, her bireyin kariyer hedeflerine uygun bir şekilde ilerlemesini sağlamak için kullanılır.

5. İletişim ve İşbirliği

Açık iletişim ve işbirliği, firmamızın temel taşlarından biridir. Çalışanlarımızın görüşlerine değer verir, şeffaf bir iletişim ortamı sağlarız. Her seviyede açık kapı politikası benimser ve sorunların çözümü için işbirliğini teşvik ederiz.

6. İş Sağlığı ve Güvenliği

Çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliği, en öncelikli konularımızdan biridir. İş sağlığı ve güvenliği standartlarına uygun bir çalışma ortamı sağlamak, çalışanlarımızın güvenliğini her şeyin önünde tutmaktayız.

7. Çevresel Sorumluluk

Firmamız, çevresel sorumluluklarını bilinçli bir şekilde yerine getirir. Sürdürülebilir uygulamalara odaklanır ve doğal kaynakların etkin bir şekilde kullanılmasına özen gösteririz.

Bu politika, firma kültürümüzü ve çalışanlarımıza yönelik taahhütlerimizi yansıtmaktadır. Firmamızın başarısı, çalışanlarımızın memnuniyeti ve gelişimi ile doğrudan ilişkilidir. İnsan kaynakları politikamız, çalışanlarımıza sağladığımız değerlerle uyumlu bir şekilde şirketimizi daha da güçlendirmeyi amaçlamaktadır.