Temiz Çevre Politikası

Amaç: Firmamız, çevresel sürdürülebilirliği benimseyerek, faaliyetlerimizin çevresel etkilerini en aza indirme ve doğayı koruma taahhüdünde bulunur.

Temel Prensipler ve Hedefler:

 1. Atık Yönetimi:
  • Atık üretimini en aza indirme ve atıkların geri dönüşüm süreçlerine entegrasyonunu teşvik etme.
  • Geri dönüştürülebilir malzemelerin kullanımını artırma.
 2. Enerji Verimliliği:
  • Enerji tüketimini izleme, değerlendirme ve sürekli olarak iyileştirme yolları arama.
  • Yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş ve enerji tasarrufu sağlama.
 3. Su Tasarrufu:
  • Su tüketimini izleme ve su tasarruflu teknolojilerin uygulanmasını teşvik etme.
  • Yağış suyunun toplanması ve geri dönüştürülmesi için önlemler alma.
 4. Çevre Dostu Malzeme Kullanımı:
  • Çevre dostu malzemelerin tercih edilmesi.
  • Tedarikçilerle çevre dostu malzeme seçeneklerini değerlendirme ve teşvik etme.
 5. Yeşil Alanların Korunması:
  • Çevremizdeki yeşil alanların korunması ve geliştirilmesi için yerel projelere katkı sağlama.
  • Bitki örtüsünün korunması ve ağaçlandırma projelerine destek olma.
 6. Çalışan Farkındalığı ve Eğitim:
  • Çalışanları çevresel konularda eğitmek ve farkındalıklarını artırmak.
  • Çalışanların çevresel sorumlulukları paylaşmalarını teşvik etme.
 7. Çevre Yönetim Sistemi:
  • ISO 14001 standardına uygun bir çevre yönetim sistemi oluşturarak çevresel performansımızı sürekli olarak iyileştirme.

Bu temiz çevre politikası, firma olarak çevresel sorumluluklarımızı yerine getirme ve sürdürülebilir bir geleceğe katkı sağlama taahhüdümüzü yansıtmaktadır. Çalışanlarımız, müşterilerimiz ve toplumla birlikte çevremizi koruma ve iyileştirme yolunda ilerlemekteyiz.