İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

1. Amaç ve Kapsam

Firmamız, iş sağlığı ve güvenliğini en üst düzeyde tutarak çalışanlarımızın sağlığını ve güvenliğini korumayı taahhüt eder. Bu politika, şirketimizdeki tüm çalışanları, ziyaretçileri ve taşeronları kapsar ve şantiye sahalarındaki faaliyetlerimizi güvenli bir şekilde yürütmeyi amaçlar.

2. Risk Değerlendirmesi ve Kontrolü

Beton üretiminde faaliyet gösterdiğimizden dolayı, iş sağlığı ve güvenliği alanında önceden belirlenmiş risklere karşı önleyici önlemler alırız. Şantiye sahalarında risk değerlendirmeleri düzenler ve gerekli kontrolleri uygularız. İşin türüne ve karmaşıklığına bağlı olarak gerekli kişisel koruyucu ekipmanları sağlarız.

3. Eğitim ve Farkındalık

Tüm çalışanlarımıza iş sağlığı ve güvenliği konularında düzenli eğitimler sağlarız. Acil durum prosedürleri, tehlikeler ve önlemler hakkında bilinçlendirme programları düzenleriz. İşe yeni başlayanlara yönelik oryantasyon eğitimleri düzenleyerek, şantiye sahalarında güvenli çalışma bilincini arttırırız.

4. Acil Durum Hazırlıklığı

Şirketimiz, herhangi bir acil duruma karşı hazırlıklı olmayı amaçlar. Yangın tatbikatları ve acil durum simülasyonları gibi etkinliklerle, çalışanlarımızın acil durumlar karşısında doğru tepkileri vermesini sağlarız. İlgili ekipmanları düzenli olarak kontrol eder ve acil durum çıkışlarını belirgin bir şekilde işaretleriz.

5. Çevre Dostu Uygulamalar

Beton üretimi süreçlerimizde çevresel etkileri en aza indirmek için çaba gösteririz. Atık yönetimi, su tasarrufu ve enerji verimliliği uygulamalarını şantiye sahalarımızda benimser ve sürekli olarak iyileştiririz.

6. İş Sağlığı ve Güvenliği İzleme ve İnceleme

Şantiye sahalarımızda düzenli olarak iş sağlığı ve güvenliği denetimleri gerçekleştiririz. İş kazalarını ve olayları raporlarız, nedenlerini belirleyerek tekrarlanmasını önlemek için uygun önlemleri alırız. Çalışanlarımızın geri bildirimlerini değerlendirir ve sürekli iyileştirme faaliyetlerini teşvik ederiz.

7. İşbirliği ve İletişim

İş sağlığı ve güvenliği konusunda çalışanlarımızı sürekli olarak bilgilendirir ve açık bir iletişim ortamı sağlarız. Çalışanlarımızın güvenliği ve sağlığı herkesin sorumluluğudur ve bu konuda birlikte çalışarak daha güvenli bir çalışma ortamı oluştururuz.

Bu politika, şirketimizin iş sağlığı ve güvenliği standartlarını belirler ve çalışanlarımızın sağlığını ve güvenliğini en üst düzeyde koruma taahhüdümüzü yansıtmaktadır.